Art. 227: Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

Alexandra.caras/ February 8, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL V: Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
CAPITOLUL I: Măsurile preventive
SECŢIUNEA 6: Arestarea preventivă
Art. 227: Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reţinut.
(2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune aplicarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d).
(3) [textul din Art. 227, alin. (3) din partea 1, titlul V, capitolul I, sectiunea 6 a fost abrogat la 23-mai-2016 de Art. II, punctul 50. din Ordonanta urgenta 18/2016]

Share this Post