Art. 2: Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL I: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 
Art. 2: Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

(1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
e) impozitul pe reprezentanţe;
f) taxa pe valoarea adăugată;
g) accizele;
h) impozitele şi taxele locale;
i) impozitul pe construcţii.
(2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.

 

Share this Post