Art. 197: Aspectele speciale privind regimul nulităţii

Alexandra.caras/ February 21, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I
sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL IV: Persoana juridică
CAPITOLUL II: Înfiinţarea persoanei juridice
SECŢIUNEA 2: Nulitatea persoanei juridice
Art. 197: Aspectele speciale privind regimul nulităţii

(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau înfiinţării acesteia, după caz.
(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în faţa primei instanţe de judecată, cauza de nulitate a fost înlăturată.

Share this Post