Art. 168: Condiţiile reabilitării judecătoreşti

Alexandra.caras/ February 15, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL IX: Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Art. 168: Condiţiile reabilitării judecătoreşti

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:
a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.

Share this Post