Art. 156: Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate

Alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

SECȚIUNEA 2: Veniturile pentru care se datorează contribuția și cota de contribuție
Art. 156: Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate

Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.

Share this Post