Art. 149: Prescripţia executării pedepsei

Alexandra.caras/ February 15, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridice
CAPITOLUL III: Dispoziţii comune
Art. 149: Prescripţia executării pedepsei

(1) Termenul de prescripţie a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată.
(3) Dispoziţiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 şi art. 164 se aplică în mod corespunzător.

Share this Post