Art. 147: Alte norme aplicabile

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central
Art. 147: Alte norme aplicabile

Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile capitolului I în măsura în care nu contravin regulilor speciale privind verificarea situaţiei fiscale personale.
*) Prevederile art. 138-141 şi 145, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I din O.G. nr. 30/2017, se aplică pentru verificările situaţiei fiscale personale care încep după data intrării în vigoare a ordonanţei. Verificările situaţiei fiscale personale începute înainte de data intrării în vigoare a ordonanţei se supun reglementărilor în vigoare la data la care acestea au început.

Share this Post