Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice

Alexandra.caras/ February 15, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL VI: Răspunderea penală a persoanei juridice
CAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:
a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;
b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani.
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) – e), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
(3) [textul din Art. 139, alin. (3) din partea I, titlul VI, capitolul II a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 245, punctul 16. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012]

Share this Post