Art. 137: Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale

Alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 2: Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cotele de contribuţii
Art. 137: Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art. 136, datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
b1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3);
c) indemnizaţii de şomaj;
d) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.

Share this Post