Art. 135: Sfera contribuţiilor sociale

Alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 135: Sfera contribuţiilor sociale

În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contribuţii sociale obligatorii.

Share this Post