Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii

Alexandra.caras/ February 15, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL V: Minoritatea
CAPITOLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 130: Descoperirea unei infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile art. 129 alin. (2)-(4).

Share this Post