Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL V: Minoritatea
CAPITOLUL IV: Dispoziţii comune
Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare şi agravare

În cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Share this Post