Art. 124: Cazurile speciale de audiere a martorului

Alexandra.caras/ February 7, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

CAPITOLUL II: Audierea persoanelor
SECŢIUNEA 4: Audierea martorilor
Art. 124: Cazurile speciale de audiere a martorului

(1) Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare.
(2) Dacă persoanele arătate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
(3) Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog.
(4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
(5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) şi nu depune jurământ, dar i se atrage atenţia să spună adevărul.
(6) [textul din Art. 124, alin. (6) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]
(7) [textul din Art. 124, alin. (7) din partea 1, titlul IV, capitolul II, sectiunea 4 a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 77. din titlul III din Legea 255/2013]

Share this Post