Art. 122: Regimul regulilor de competenţă

Alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti
CAPITOLUL II: Competenţa teritorială
Art. 122: Regimul regulilor de competenţă

Reguli noi de competenţă pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Share this Post