Art. 12: Buna-credinţă

Alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

Art. 12:
Buna-credinţă

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL II: Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale

(1) Relaţiile dintre contribuabil/plătitor şi organul fiscal trebuie să fie fundamentate pe bună-credinţă.
(2) Contribuabilul/Plătitorul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile şi să îşi exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi să declare corect datele şi informaţiile privitoare la obligaţiile fiscale datorate.
(3) Organul fiscal trebuie să respecte drepturile contribuabilului/plătitorului în fiecare procedură de administrare a creanţelor fiscale aflată în derulare.
(4) Buna-credinţă a contribuabililor se prezumă până când organul fiscal dovedeşte contrariul.

Share this Post