Art. 116: Alegerea instanţei

Alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreşti
CAPITOLUL II: Competenţa teritorială
Art. 116: Alegerea instanţei

Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente.

Share this Post