Art. 112: Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale

Alexandra.caras/ May 13, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale
CAPITOLUL VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale
Art. 112: Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a creanţei fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală.

Share this Post