Art. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

Alexandra.caras/ February 14, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL IV: Măsurile de siguranţă
CAPITOLUL II: Regimul măsurilor de siguranţă
Art. 111: Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

(1) Când făptuitorul a săvârşit fapta datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcţii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfăşurarea unei alte activităţi, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcţie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.
(2) Măsura de siguranţă poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puţin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puţin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Share this Post