Art. 102: Excluderea probelor obţinute în mod nelegal

Alexandra.caras/ February 6, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL IV: Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
CAPITOLUL I: Reguli generale

Art. 102: Excluderea probelor obţinute în mod nelegal

(1) Probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.
(2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi constată că acestea sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma “excluderea probei”, din cuprinsul lor, se înţelege şi eliminarea mijloacelor de probă din dosarul cauzei.
(4) Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi obţinute în alt mod.
(5) [textul din Art. 102, alin. (5) din partea 1, titlul IV, capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 62. din titlul III din Legea 255/2013]

Share this Post