Art. 102: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

Alexandra.caras/ May 6, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL VI: Venituri din pensii

Art. 102: Acordarea dreptului contribuabilului
de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit

(1) [textul din Art. 102, alin. (1) din titlul IV, capitolul VI a fost abrogat la 01-apr-2019 de Art. I, punctul 15. din Legea 30/2019]
(2) [textul din Art. 102, alin. (2) din titlul IV, capitolul VI a fost abrogat la 01-apr-2019 de Art. I, punctul 16. din Legea 30/2019]
(3) [textul din Art. 102, alin. (3) din titlul IV, capitolul VI a fost abrogat la 01-apr-2019 de Art. I, punctul 16. din Legea 30/2019]

Share this Post