Art. 10: Venituri în natură

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL I: Dispoziţii generale
CAPITOLUL IV: Reguli de aplicare generală
Art. 10: Venituri în natură

(1) În înţelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură.
(2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileşte pe baza cantităţii şi a preţului de piaţă pentru bunurile sau serviciile respective.

Share this Post