Titluri de credit. Cambia. Ediţia a II‑a, revăzută şi adăugită – LUHA Vasile

Alexandra.caras/ January 6, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Titluri de credit. Cambia. Ediţia a II‑a, revăzută şi adăugită

Autor: LUHA Vasile

Editura: Universul Juridic 

O lucrare valoroasă din punct de vedere științific, reprezentând un câștig pentru doctrina juridică, se adresează, în principal, specialiștilor familiarizați în domeniul utilizării hârtiilor de valoare.

Autorul a reușit să cuprindă, în formulări sintetice, o imensă cantitate de informație juridică și economică privind titlurile de credit, cu referire la cambie, în special.

Lucrarea a realizat și un experiment metodologic reușit, ce se verifică în practica judiciară.

Într-un domeniu nereglementat de legea civilă, precum cel a titlurilor de credit, pentru a expune regimul juridic al acestora, autorul a aplicat un model logic dedus din sfera obligațiilor civile: peste regimul juridic specific creanțelor, a suprapus modelul de circulație al bunurilor mobile, dând efect principiului, cu precădere, în spațiul în care norma pozitivă este incertă sau inexistentă. În acest mod, a reușit să explice într-o manieră credibilă regimul titlurilor de valoare, culegând consecințe practice: a fundamentat teoretic mișcarea și credibilitatea titlurilor, cu referință specială la cambie, prin transmisiunea autonomă a drepturilor incorporate.

Conf. univ. dr. Miruna Mihaela Tudorașcu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Share this Post