Datele personale în sănătate. Impactul COVID-19 și telemedicina

Alexandra.caras/ December 18, 2020/ Impresii webinarii

Utilizarea telemedicinei și a altor intrumente digitale pentru comunicarea cu pacienții dau naștere unor obligații și răspunderi suplimentare pentru operatorii de date (spitale, clinici, cabinete individuale ale medicilor sau medicilor-stomatologi, centre de sănătate, organizații non-profit ce reprezintă drepturile pacienților), precum și a unor drepturi sporite pentru persoanele vizate (pacienţi, furnizori etc.). Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție: 1.

Read More