Răspunderea administrativ-patrimonială pentru actul de putere publică – RIEDL (VORONIUC) Ioana-Cristina

Alexandra.caras/ January 6, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Răspunderea administrativ-patrimonială pentru actul de putere publică

Autor: RIEDL (VORONIUC) Ioana-Cristina

Editura: Universul Juridic 

Plecând de la realități faptice, de la teorie, dar și de la practica jurisdicțională, chiar dacă, așa cum relevă parte din doctrină, tradiția dreptului românesc a identificat răspunderea administrativă cu răspunderea civilă, în cuprinsul lucrării, au fost evidențiate, pe larg, motivele pentru care autorul s-a raliat opiniei potrivit căreia răspunderea administrativ-patrimonială nu se confundă cu răspunderea civilă-delictuală, fiind o răspundere de sine stătătoare, aparținând dreptului administrativ. Răspunderea administrativ-patrimonială s-a conturat, cu greu, în doctrina românească, opiniile exprimate în literatura de specialitate fiind variate, de la argumentarea existenței sale, până la negarea identității formelor de răspundere administrativă ori a regimului juridic aplicabil.

În acest context, lucrarea își propune analizarea răspunderii administrativ-patrimoniale a statului, atât pentru actele administrative, cât și pentru faptele ilicite ale administrației publice sau pentru limitele serviciului public. Cuprinzând exemple jurisprudențiale, elemente de drept comparat, precum și o perspectivă interdisciplinară asupra atragerii răspunderii administrative, cartea abordează problematica normativități juridice neclare, alături de problematica lipsei unei practici coerente și a lipsei unor politici publice, instrumente trebuincioase în îndreptarea abaterilor de la o bună administrare și a consecințelor prejudiciabile ale acestor abateri. Lucrarea se dorește a fi un demers științific util, atât practicienilor dreptului și științelor administrative, cât și celor interesați la nivel teoretic de materia răspunderii administrative.

Share this Post