Evaziunea fiscală. O abordare juridico‑economică – TATOIU Ana‑Maria

Alexandra.caras/ January 5, 2021/ Biblioteca Universul Juridic carti

Evaziunea fiscală. O abordare juridico‑economică

Autor(i): TATOIU Ana‑Maria

Editura: Universul Juridic 

Evaziunea fiscală este un subiect de studiu multidisciplinar, necesitând o tratare științifică complexă ce presupune abordarea atât din perspectivă juridică, cât și din cea fiscală, cea economică și cea finanțistă. Indiferent de numărul și volumul taxelor și impozitelor, regăsim evaziunea fiscală, în proporții diferite, într-o multitudine de state. Prin urmare, problematica abordată este de o neîndoielnică utilitate teoretică și practică.

Originalitatea acestei lucrări constă în abordarea particulară, personală a unor subiecte consacrate, ce țin de esența teoretică, dar și practică a acestei instituții de analiză. Unghiurile de abordare sunt complexe. Dorind să marcheze perspective istorice, dar și actuale, subliniază aspectele relevante ale tematicii de studiu din perspectiva țării noastre, prioritar, dar și de la nivelul spațiului comunitar și nu numai.

Relevanța practică a lucrării se identifică în capitolul privind Practica judiciară recentă a infracțiunilor de evaziune fiscală, care prezintă sinteze din jurisprudența recentă a instanțelor naționale în materia evaziunii fiscale, precum și a infracțiunilor conexe prevăzute de Legea nr. 241/2005. Acesta înfățișează o colecție de hotărâri judecătorești din perioada 2010-2017, care oferă o imagine de ansamblu a principalelor probleme de drept generate de rezolvarea cauzelor privind infracțiunea fiscală.

Lucrarea se adresează juriștilor și economiștilor, deopotrivă. Însumează informații ample decurgând din analiza științifică și își propune să îmbine armonios, într-un tot unitar, domeniile juridic și economic. În România, o țară măcinată de ani de zile de fenomenul fraudei fiscale, ar trebui căutate și, mai ales, identificate și implementate soluțiile pentru remedierea acestei probleme. Din aceste motive, tema de studiu prezintă un real interes pentru evoluția procesului de legiferare și pentru practica juridică din domeniu. Nu în ultimul rând, lucrarea se adresează oamenilor de afaceri, care, din bogăția de informații analizate, pot avea o reprezentare clară a liniei de demarcație (subțire, de altfel) dintre optimizarea fiscală, element specific managementului de business, și eludarea fiscală, cu consecințele penale inerente.Pornind de la ideea că evaziunea fiscală este un flagel care afectează economiile societăților moderne și determină distorsiuni importante și nedorite în buna funcționare a economiei de piață, doamna Anamaria Tatoiu realizează o analiză completă, teoretică și practică, a acestui fenomen.

Analiza debutează cu definirea conceptului de evaziune fiscală și prezentarea regimului juridic actual al infracțiunilor de evaziune fiscală și al infracțiunilor conexe. Ulterior, sunt investigate modalitățile concrete de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și schemele infracționale cele mai folosite în fraudele fiscale.

În partea a doua a lucrării, autorul examinează practica judiciară recentă atât în materia infracțiunilor propriu-zise de evaziune fiscală, cât și în materia infracțiunilor conexe infracțiunilor de evaziune fiscală. De asemenea, sunt realizate o serie de analize comparative ale legislațiilor naționale pentru a surprinde modul în care legiuitorul din diferite țări înțelege să combată fenomenul evaziunii fiscale.

La final, sunt formulate o serie de propuneri pentru a eficientiza procesul de combatere a evaziunii fiscale în România. Autoarea vorbește despre necesitatea unei reforme profunde la nivelul statului, arătând că într-o primă etapă „trebuie rezolvate problemele esențiale ale întregii economii românești, iar când sistemele ce compun întreaga societate vor deveni funcționale și problema fraudei fiscale va putea fi ținută sub control și prin urmare, scăzută”.

Share this Post