[layerslider id=”22″]

Art. 51:

Împiedicarea săvârşirii infracţiunii
(1)Participantul nu se pedepseşte dacă, înainte de descoperirea faptei, denunţă săvârşirea infracţiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuşi consumarea infracţiunii.
(2)Dacă actele îndeplinite până în momentul denunţării sau împiedicării constituie o altă infracţiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracţiune.

[layerslider id=”23″]

Reglementarea repartizării trimestriale a dividendelor, un demers lăudabil, un rezultat perfectibil

„Flexibilizarea acordării de dividende prin reglementarea repartizării trimestriale a dividendelor va fi percepută, în general, favorabil de investitori și de mediul de afaceri din România, care vor aprecia posibilitatea de obținere de fonduri în cursul exercițiului financiar”, susţin avocatele Raluca PETRESCU şi Corina ROMAN, de la Popovici Niţu Stoica & Asociaţii, într-o analiză din Revista Română de Drept al Afacerilor privind repartizarea trimestrială a dividendelor de către companii, reglementare în vigoare de la data de 15 iulie 2018.

 

„Lacune, inconsecvențe și neclarități care pot crea dificultăți în practică”
După cum observă cele două autoare ale rubricii Monitorul Fuziunilor & Achiziţiilor din revista editată de Wolters Kluwer România, deși se înscrie în linii mari în reglementarea din Directiva 2017/1132/UE și în cea adoptată de alte state membre, Legea nr. 163/2018 conține și câteva soluții care diferă substanțial de cele adoptate la nivel european. “Unele dintre aceste soluții sunt, în opinia noastră, discutabile – precum cerința aprobării situațiilor financiare interimare și a repartizării trimestriale de dividende de către adunarea generală – și reduc sau chiar anihilează beneficiile măsurii”, afirmă avocatele de la Popovici Niţu Stoica & Asociaţii. Totodată, autoarele analizei mai arată că “reglementarea este afectată de mai multe lacune, inconsecvențe și neclarități care pot crea dificultăți în practică”.

Citeste mai mult…..