[layerslider id=”22″]

CAPITOLUL VI:

Autorul şi participanţii


Art. 46:

Autorul şi coautorii
(1)Autor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală.
(2)Coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală.

[layerslider id=”23″]