[layerslider id=”22″]

CAPITOLUL V:

Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni


Art. 35:

Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe
(1)Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
*) Curtea Constituţională admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma “şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) este neconstituţională.
prevederi din Art. 238 din titlul III, capitolul I (Legea 187/2012) la data 01-feb-2014 pentru Art. 35, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V
Vedeţi mai multe
(2)Infracţiunea este complexă când în conţinutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravant, o acţiune sau o inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală.

[layerslider id=”23″]