Studii de dreptul proprietatii intelectuale – BODOASCA Teodor

alexandra.caras/ September 6, 2019/ Biblioteca Universul Juridic carti

Studii de dreptul proprietatii intelectuale 

Autor(i): BODOASCA Teodor

Editura: Universul Juridic 

Cartea „Studii de dreptul proprietații intelectuale” incorporeaza 30 de studii privind diverse teme din domeniul regimului juridic al creației intelectuale in Romania, publicate de subsemnatul sau impreuna cu ceilalți coautori in reviste de specialitate, precum „Dreptul”, „Revista romana de dreptul proprietații intelectuale” și „Pandectele Romane”. Din cate cunoaștem, in materia creației intelectuale, lucrarea este prima de acest gen din literatura juridica romana.

Consideram ca lucrarea propusa de noi iși releva utilitatea in demersurile doctrinare sau jurisprudențiale din materie, atat prin evidentele ei valențe documentare, cat mai ales prin analizele logico-juridice aprofundate referitoare la importante teme privind protecția juridica a creației intelectuale. De asemenea, prin numeroasele propuneri de lege ferenda, aceasta poate fi utilizata eficient și in procesul de perfecționare a reglementarilor juridice.

Din motive ce țin mai ales de integritatea studiilor incluse in conținutul carții, acestea sunt fundamentate juridic pe reglementarile in vigoare la data trimiterii lor spre publicare. Evident, aceasta situație impune din partea cititorului un efort corespunzator de analiza comparata intre unele reglementari aflate acum in vigoare și altele care, intre timp, au fost abrogate.

Share this Post