Regimul matrimonial primar imperativ in reglementarea actualului Cod civil roman – Miron Gavril Popescu

Miron Gavril Popescu semneaza o complexa lucrare ce are ca subiect regimul matrimonial in Romania. Volumul este foarte bine structurat, iar capitolele si subsectiunile dezbat in amanunt regimul matrimonial.

 

Autorul prezinta evolutia reglementarilor interne ale Romaniei referitoare la regimul juridic matrimonial si ofera toate informatiile necesare despre raporturile patrimoniale dintre soti, dar si despre alegerea regimului matrimonial ori modificarea si lichidarea acestuia. Regimul matrimonial primar imperativ in reglementarea actualului Cod civil roman este o importanta contributie la intelegerea normelor juridice din acest domeniu.

Denumirea temei prezentei monografii (Regimul matrimonial primar
imperativ în reglementarea actualului Cod civil român) mi-a fost sugerată
de analiza regimului matrimonial primar imperativ în unele lucrări de
specialitate din doctrina română, anterioare adoptării şi intrării în
vigoare a actului Cod civil (2009). Aceste lucrări, chiar dacă au la bază
dispozițiile Codului civil francez de la 1804, au prefigurat actualele
reglementări interne ale României în materie. Intrarea în vigoare a
actualului Cod civil, care cuprinde dispoziții sistematice cu privire la
Regimul matrimonial primar imperativ, a reprezentat factorul decisiv în
opțiunea mea de a analiza aprofundat această temă.
Dat fiind caracterul de absolută noutate a cvasitotalității reglementărilor din domeniu, principalul obiectiv al cercetării ştiințifice
constă în analiza logico-juridică şi sistematică a dispozițiilor Codului civil
român (2009) referitoare la regimul matrimonial primar imperativ.
Considerăm că o asemenea analiză este utilă pentru înțelegerea, interpretarea şi aplicarea corectă, în acord cu voința legiuitorului, a reglementărilor din materie, precum şi pentru identificarea eventualelor aspecte
susceptibile de îmbunătățire şi fundamentarea unor eventuale propuneri
de lege ferenda.
De asemenea, am fost preocupat de decelarea surselor de inspirație
folosite de legiuitorul român pentru diverse soluții normative, demers
necesar atât pentru stabilirea fundamentului logico-juridic al acestora,
cât şi pentru valorificarea eficientă a doctrinei şi jurisprudenței străine
formate în timp în aplicarea reglementărilor respective.
Nu în ultimul rând, o atenție aparte am acordat analizei reacțiilor
doctrinei şi jurisprudenței române la noile reglementări. Sub acest
aspect, am înțeles să utilizez lucrările unor iluştri doctrinari români şi
străini ai domeniului raporturilor juridice de familie, precum I. Albu, Al.
Bacaci, T. Bodoaşcă, C.V. Dumitrache, I.P. Filipescu, E. Florian, C.C.
Hageanu, P. Vasilescu, G. Cornu, Ph. Malaurie şi F. Terré. Lucrările cel mai
des folosite la elaborarea lucrării sunt cele publicate de domnul prof.
univ. dr. Teodor Bodoaşcă.