Ratele bancare şi nebancare pot fi amânate până la 9 luni

alexandra.caras/ March 31, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, Coronavirus

Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă pentru ca ratele companiilor şi românilor afectaţi de pandemia COVID-19 la bănci şi alte instituţii nebancare să poată fi suspendate. Perioada pentru care poate fi cerută amânarea este de până la 9 luni, dar nu mai târziu de sfârşitul anului.

Cererea de suspendare, depusă în scris sau prin e-mail sau telefonic

Cei care doresc să amâne plata ratelor, dobânzilor şi comisioanelor trebuie să solicite acest lucru băncilor sau instituţiilor bancare unde au credite într-un termen de până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă. Cererea către bancă sau altă instituţie nebancară poate fi trimisă atât prin poştă, cât şi prin mijloace electronice. De asemenea, dacă împrumutatul nu are posibilitatea să trimită prin aceste procedee cererea sa, ea poate fi făcută şi la telefon, la un număr special alocat de instituţia creditoare, solicitarea urmând să fie înregistrată. Pot să trimită asfel de

cereri persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing. Una dintre condiţii pentru a fi luată în considerare solicitarea este ca respectivul credit să nu fi ajuns la maturitate, iar creditorul să nu fi declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a acestei OUG nr. 37/2020. O altă condiţie este aceea ca împrumutaţii să nu fie restanţieri.

 

Condiţii specifice companiilor pentru solicitarea de suspendare a ratelor

Pe lângă aceste condiţii generale, există o serie de condiţii specifice pentru companii, de îndeplinit cumulativ, pentru a beneficia de amânarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor. Astfel, companiile trebuie să fie în situaţia de a le fi întreruptă activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor autorităţilor publice, pe perioada stării de urgenţă decretate. Totodată, aceste companii trebuie să deţină certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca urmare a deciziilor autorităţilor publice pe perioada stării de urgenţă. Apoi, la data solicitării, aceste companii nu trebuie să fie în insolvenţă.

 

Dobânda va fi capitalizată, cu excepţia celei de la contractele imobiliare ale persoanelor fizice

Ordonanţa de urgenţă mai prevede şi faptul că dobânda corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este amânată se va capitaliza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Mai departe, capitalul astfel majorat se va plăti eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Excepţie face dobânda aferentă perioadei de suspendare, plătită de persoanele fizice la creditele ipotecare, care se calculează aşa cum prevede contractul de credit, fiind o creanţă distinctă. La această creanţă dobânda este 0% şi plata ei de către debitor se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.

Share this Post