Organizarea alegerilor anticipate concomitent cu alegerile locale este neconstituţională

alexandra.caras/ March 16, 2020/ Articole, Articolul saptamanii

Curtea Constituţională a hotărât la sfârșitul săptămânii trecute că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020, care reglementează posibilitatea organizării simultane a alegerilor parlamentare anticipate și a alegerilor locale generale din anul 2020, încalcă dreptul de vot şi este, aşadar, neconstituţională.

Încălcarea dreptului de vot. În opinia judecătorilor constituţionali, alegătorul este pus în situația parcurgerii unei proceduri de votare greoaie, complicate, ce-i restrânge libertatea de exprimare a voinței politice și, implicit, efectivitatea dreptului la vot. Totodată, Curtea consideră că se încalcă și dreptul persoanei de a fi aleasă, întrucât înlătură posibilitatea unei persoane de a candida în acelaşi timp pentru o funcţie electivă locală, aşa cum sunt funcţiile de primar, consilier local, consilier județean şi pentru o funcţie electivă națională, precum cele de deputat sau senator.

Mandatul de parlamentar, lipsit de legitimare şi reprezentativitate. Judecătorii constituţionali au hotărât că Guvernul nu a respectat obligația de a se abține de la modificarea cadrului normativ în materie electorală, dezvoltat în jurisprudența Curții Constituționale, şi nici recomandările Codului bunelor practici în materia electorală al Comisiei de la Veneţia. Mai mult, potrivit Curţii, Ordonanța de urgență lipseşte de legitimare și reprezentativitate mandatul de parlamentar, afectând astfel drepturile electorale ale românilor, precum și regimul constituțional al Parlamentului. În acest sens, judecătorii au arătat că actualul Parlament și-a început mandatul în urma alegerilor desfășurate la 11 decembrie 2016 şi cum parlamentarii din cele două camere ale sale sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, actul normativ amintit a adus modificări legii privind alegerea Parlamentului României cu mai puțin de un an înaintea alegerilor.

Încălcări ale unor elemente esenţiale ale legii electorale. Pentru că ordonanţa de urgenţă şi-a propus ca obiect „unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate”, Curtea consideră că este evident că modificarea electorală se realizează cu și mai puțin timp înainte de organizarea acestor alegeri. Aceasta deoarece incidenţa obiectului ordonanţei este anterioară datei la care expiră mandatul actualului for legislativ, deci anterioară lunii decembrie a anului 2020. De asemenea, Curtea a constatat că modificările adoptate au o relevanţă semnificativă în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul României, reglementând elemente esențiale ale legii electorale: eliminarea unui element esențial privind identificarea cetățeanului care își exercită dreptul de vot, domiciliul sau reşedinţa, și lipsirea de efecte juridice a normelor care consacră unul dintre principiile pe care se întemeiază sistemul electoral în vigoare, cel al reprezentării proporţionale.

Ordonanţă neconstituţională în ansamblul său. Hotărârea Curţii Constituţionale din 12 martie 2020 a fost luată ca urmare a ridicării de către Avocatul Poporului a excepţiei de neconstituţionalitate privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2020. În urma deliberărilor, judecătorii constituţionali au stabilit că ordonanţa este neconstituțională, în ansamblul său. Decizia Curţii este definitivă și general obligatorie.

Share this Post