Jurisprudența COVID-19: Deținuții nu pot accesa TELVERDE privind pandemia de coronavirus

alexandra.caras/ June 26, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, COVID-19 în practica judecătorească

Printr-o decizie din 26 mai 2020, Judecătoria Găești a decis că deținuții nu pot accesa informații de interes public privind pandemia de coronavirus prin intermediul numărului gratuit de telefon pus la dispoziție de Ministerul Sănătății.

Această decizie a fost dată ca urmare a solicitării deținutului de a i se permite introducerea la fișa telefonică a numărului de telefon gratuit pentru informare în legătură cu noul coronavirus (Covid-19) pus la dispoziție de Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică.

I. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate a admis solicitarea persoanei condamnate

În motivare, judecătorul a arătat că:

1. Dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informații de interes public nu poate fi îngrădit

Potrivit art. 59 din Legea nr. 254 din 2013 dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informații de interes public nu poate fi îngrădit, accesul acestora realizându-se în condițiile legii, iar dreptul la convorbiri telefonice este reglementat de dispozițiile art. 65 din Legea nr. 254 din 2013 coroborat cu art. 133 din Hotărârea de Guvern 157 din 2016.


2. Informațiile despre coronavirus intră în categoria informațiilor de interes public

Conform dispozițiilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 544 din 2001, prin informații de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de formă sau de modul de exprimare a informației.


3. Numărul de telefon se adresează tuturor cetățenilor

Numărul de telefon în cauză este număr de telefon gratuit pus la dispoziție de autorități tuturor cetățenilor României, indiferent de statutul acestora.


4. Furnizarea informațiilor de către penitenciar nu exclude dreptul deținuților de a solicita informații suplimentare

Faptul că administrația penitenciarului pune la dispoziția persoanelor condamnate informații cu privire la pandemia provocată de coronavirus, nu exclude dreptul acestora de a solicita informații suplimentare. Orice cetățean poate obține informații prin intermediul mijloacelor mass-media, însă pot apela și numărul de telefon în cauză.


5. Persoana este contactată datorită calității oficiale și nu ca persoană fizică

Persoana cu atribuții oficiale poate fi contactată telefonic de către persoanele condamnate tocmai în calitatea lor oficială ca reprezentanta unei autorități a statului și nu în calitatea lor de persoane fizice, nefiind nevoie să fie identificată expres.

II. Contestația împotriva încheierii și decizia instanței

Instanța admite contestația cu următoarea motivare:

i. Dreptul la informație se asigură prin toate mijloacele enumerate de lege

În acest sens invocă prevederile art. 59: (1) Dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informațiile de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Accesul persoanelor condamnate la informațiile de interes public se realizează în condițiile legii. (3) Administrația Națională a Penitenciarelor și administrația penitenciarului au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public pentru persoanele condamnate. (4) Dreptul persoanelor condamnate la informații de interes public este asigurat și prin publicații, emisiuni radiofonice și televizate sau prin orice alte mijloace autorizate. (5) Persoanelor condamnate li se va permite să comunice cu mass-media, cu respectarea măsurilor de siguranță din penitenciar și doar dacă nu există motive întemeiate care să interzică acest lucru din rațiuni ce țin de protecția părții vătămate, a altor persoane condamnate sau a personalului penitenciarului.

Din interpretarea textului instanța deduce că:

  • dreptul la informație este o obligație a Administrației Naționale a Penitenciarelor și administrația penitenciarului Găești, care au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public pentru persoanele condamnate.
  • dreptul la informație este asigurat și prin publicații, emisiuni radiofonice și televizate sau prin orice alte mijloace autorizate.
  • dreptul la informație se asigură prin toate mijloacele enumerate de lege, acest drept poate fi încălcat doar în condițiile în care administrația penitenciarului nu are posibilitatea obiectivă de a asigura mijlocul necesar, această situație nefiind incidentă în cazul de față, administrația penitenciarului punând la dispoziția tuturor deținuților informații legate de noul coronavirus (Covid-19).

ii. Accesul la numărul de telefon TELVERDE este permis doar dacă Administrația penitenciarului nu informează deținuții

Instanța consideră că doar în situația în care informațiile legate de noul coronavirus (Covid-19) nu ar fi putut fi obținute în niciun alt mod autorizat de administrația penitenciarului, cererea persoanei condamnate ar fi fost întemeiată, dar atâta timp cât acesta a fost informat cu privire la noul coronavirus și nu i-a fost îngrădit dreptul de a se adresa în scris către Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică, nu se constată o încălcare a prevederilor art. 59 din Legea nr. 254/2013, respectiv dreptul persoanelor condamnate de a avea acces la informațiile de interes public.

De asemenea, se reține că nu este o situație de noutate faptul că statul, prin organele abilitate, deschide linii telefonice tip „TELVERDE”, pentru a facilita accesul populației la informații de interes public.

iii. În cazul persoanelor private de libertate mijloacele de informare sunt limitate

Motivarea că acest număr de telefon este destinat tuturor cetățenilor României, nu este întemeiată, persoanele neprivate de libertate având acces la o multitudine de mijloace de a obține informațiile de interes public, mijloace limitate însă în cazul persoanelor private de libertate. Nu dreptul de acces la informații publice este limitat, ci mijloacele de obținere a acestor informații sunt restrânse din rațiuni de menținere a siguranței penitenciarului.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 254/2013, Exercitarea drepturilor: Deținuții își exercită toate drepturile civile și politice, cu excepția celor care au fost interzise, potrivit legii, prin hotărârea definitivă de condamnare, precum și a celor a căror neexercitare sau exercitare restrânsă rezultă inerent din privarea de libertate ori din rațiuni de menținere a siguranței deținerii.


CONCLUZIA INSTANȚEI

Având vedere că persoana condamnată poate obține informațiile disponibile la numărul de telefon TELVERDE și prin alte mijloace, nu se poate considera că a fost încălcat dreptul de acces la informații de interes public așa cum este prevăzut de Legea nr. 544/2001 și de Constituția României.

Share this Post