Introducere in dreptul international al investitiilor – POPA TACHE Cristina-Elena

alexandra.caras/ September 6, 2019/ Biblioteca Universul Juridic carti

Introducere in dreptul international al investitiilor

Autor(i): POPA TACHE Cristina-Elena

Editura: Universul Juridic 

Investițiile internaționale au o istorie și o tradiție veche. Investiții straine existau și in relațiile dintre vechile metropole și teritoriile dependente, dupa cum ele astazi se desfașoara intre state dezvoltate și state aflate in curs de dezvoltare ce caracterizeaza așa-numitele relații nord-sud.

Fundamentate pe principiile dreptului internațional public (ale dreptului tratatelor, in mod special), relațiile in domeniul investițiilor au influențat și au fost influențate de dezvoltarea principiilor și normelor de drept internațional public, mai ales in deceniul al 6-lea al secolului trecut; avem in vedere unele dintre principiile fundamentale (suveranitate, egalitate suverana), dar și instrumente de genul Pactelor adoptate in anii ’70. Clauza națiunii celei mai favorizate s-a poziționat ca element de conținut in tratatele internaționale bi- și multilaterale și ca tema de negociere/codificare in cadrul unor comisii de codificare importante in elaborarea acestor norme.

In doctrina romana, recunoaștem abordari mai ales prin prisma dreptului comerțului internațional, respectiv a dreptului financiar și, izolat, in dreptul internațional economic (doar ca element de conținut, și nu tratare exhaustiva).

In prezent, dezbaterile referitoare la acest nou domeniu de drept nu mai vizeaza existența sau inexistența sa, acestea fiind orientate, spre exemplu, in direcția reformarii dreptului privind protecția investițiilor straine sau catre relația dintre investiții, preocuparile legate de mediu și dezvoltarea durabila a comunitaților locale, acestea fiind posibilitați de reformare ce au aparut din tensiunile actuale remarcate in jurul dreptului internațional.

Ne aflam, fara echivoc, in prezența dreptului internațional al investițiilor, ramura noua de drept care a depașit stadiul remarcarii prin justificarea existenței sale și, dezvoltandu-se ascendent, a atins stadiul de remodelare, chestiuni pe care doctrina juridica trebuie sa le dezbata atat sub aspectul dinamicii, cat și ca importanța a cercetarii acestui nou domeniu de drept.

Share this Post