GDPR după 2 ani: Comisia Europeană a publicat Raportul de evaluare al Regulamentul general privind protecția datelor

alexandra.caras/ June 25, 2020/ Articole, Articolul saptamanii

GDPR după 2 ani: Comisia Europeană a publicat Raportul de evaluare al Regulamentul general privind protecția datelor

Potrivit comunicatului de presă din 24.06.2020, Comisia Europeană a publicat primul raport obligatoriu de evaluare referitor la Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Potrivit Comisiei, conform GDPR, aceasta trebuie să prezinte rapoarte cu privire la evaluarea și examinarea regulamentului menționat. Primul raport trebuie să fie prezentat după doi ani de aplicare a RGPD, ulterior rapoartele urmând să fie prezentate la fiecare patru ani.

De asemenea, Comisia a publicat și o listă de acte juridice care trebuie aliniate cu Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii.

1. Principalele constatări ale examinării RGPD (extras)

  • Cetățenii au la dispoziție mai multe pârghii și sunt conștienți de drepturile lor: Potrivit unei anchete efectuate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, 69% din populația cu vârsta de peste 16 ani din UE a auzit despre RGPD și 71% din cetățeni au auzit despre autoritatea națională pentru protecția datelor.

  • Normele privind protecția datelor sunt adaptate erei digitale: RGPD le-a oferit persoanelor fizice pârghiile necesare pentru a juca un rol mai activ cu privire la ceea ce se întâmplă cu datele lor în tranziția digitală.
  • Autoritățile pentru protecția datelor recurg la competențele lor corective sporite: Autoritățile naționale pentru protecția datelor trebuie să aibă la dispoziție resursele umane, tehnice și financiare necesare. În ansamblu, în perioada 2016-2019, toate autoritățile naționale pentru protecția datelor din UE luate împreună au beneficiat de creșteri de personal de 42 % și de majorări bugetare de 49%.

  • Autoritățile pentru protecția datelor colaborează în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), dar se mai pot aduce îmbunătățiri: RGPD a instituit un sistem de guvernanță inovator, așa-numitul „ghișeu unic”, datorită căruia o întreprindere care prelucrează date la nivel transfrontalier are ca interlocutor doar o singură autoritate pentru protecția datelor, și anume autoritatea statului membru în care este situat sediul său principal. În perioada 25 mai 2018-31 decembrie 2019, prin intermediul ghișeului unic au fost transmise 141 de proiecte de decizii, 79 dintre acestea concretizându-se în decizii definitive.

  • Recomandări și orientări emise de autoritățile pentru protecția datelor: CEPD emite orientări care acoperă aspecte-cheie ale regulamentului și teme de actualitate. Mai multe autorități pentru protecția datelor au creat noi instrumente, inclusiv linii de asistență telefonică pentru persoane fizice și întreprinderi, precum și seturi de instrumente pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi.

  • Valorificarea întregului potențial al transferurilor internaționale de date: În prezent, UE partajează cu Japonia cel mai mare spațiu din lume de liberă circulație a datelor în condiții de siguranță. Ca măsuri suplimentare:
  • Comisia analizează posibilitatea de a moderniza alte mecanisme pentru transferurile de date, printre acestea numărându-se și clauzele contractuale standard, care sunt instrumentul de transfer de date cel mai frecvent utilizat

  • CEPD lucrează la elaborarea unor orientări specifice privind utilizarea certificării și a codurilor de conduită pentru transferul de date în afara UE, orientări care trebuie finalizate cât mai rapid posibil

  • Întrucât este posibil ca, printr-o hotărâre pe care o va pronunța la 16 iulie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene să ofere clarificări relevante pentru anumite elemente ale standardului privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor, Comisia va prezenta, după pronunțarea hotărârii menționate, un raport separat referitor la deciziile existente privind acest subiect.
  • Promovarea cooperării internaționale: În ultimii doi ani, Comisia a intensificat dialogul la nivel bilateral, regional și multilateral. Comisia este hotărâtă să continue această activitate ca parte a acțiunii sale externe mai ample și va solicita Consiliului să autorizeze deschiderea de negocieri în vederea încheierii de acorduri de asistență reciprocă și de cooperare în materie de asigurare a respectării legii cu țările terțe relevante.

2. Alinierea dreptului UE cu Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii.

În acest sens Comisia a publicat o comunicare în care se identifică zece acte juridice care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor, care ar trebui să fie aliniate cu Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. Alinierea va asigura securitatea juridică și va clarifica anumite aspecte, cum ar fi scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente și tipurile de date care pot face obiectul unei astfel de prelucrări.

Share this Post