Derularea procedurilor de atribuire – Practica Achizițiilor Publice

alexandra.caras/ August 10, 2020/ Impresii webinarii

Wolters Kluwer România alături de Asociația Experților în Achiziții și Societatea de Avocați „Ceparu și Irimia” a organizat, în parteneriat, o serie de 4 evenimente dedicate achizițiilor publice, extrem de utile atât autorităților contractante, cât și ofertanților.

Cei mai buni experți în achiziții publice au oferit protagoniștilor acestui domeniu cele mai relevante informații despre toate etapele procesului de achiziții publice: de la planificarea și derularea procedurilor de atribuire, până la realizarea contractelor de achiziție și rezolvarea
eventualelor litigii.

Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție:

⊟ Clarificările privind documentația de atribuire;
⊟ Pregătirea și depunerea ofertelor (inclusiv completarea DUAE de către ofertanți);
⊟ Evaluarea ofertelor: componența și atribuțiile comisiei de evaluare, solicitările de clarificări privind oferta, corectarea abaterilor tehnice minore, erorilor aritmetice și a viciilor de formă, verificarea prețului neobișnuit de scăzut etc.;
⊟ Finalizarea procedurii de atribuire: comunicarea rezultatului, termenele de așteptare, semnarea contractului de achiziție publică, posibilitatea de modificare a clauzelor contractuale, refuzul/întârzierea semnării, anularea procedurii de atribuire;
⊟ Prezentare spețe, decizii de practică administrativ-jurisdicțională și judiciară;
⊟ Modul practic în SEAP: modalitatea de completare și transmitere a solicitărilor de clarificare, evaluarea ofertelor și finalizarea procedurii de atribuire, completarea și transmiterea comunicărilor către ofertanți, publicarea anunțului de atribuire/anulare a procedurii;


Trainerul webinarului:

Florin Irimia, Marius Gogescu și Eduard Badea sunt cunoscuți specialiști în achiziții publice, cu experiență dobândită în cadrul instituțiilor care reglementează acest domeniu


Printre beneficiile participanților se numără:

⊟ Modulul 1 – 9 iulie 2020
Planificarea și inițierea achizițiilor publice

⊟ Modulul 3 – 15 iulie 2020
Contractele de achiziție publică

⊟ Modulul 4 – 21 iulie 2020
Litigii în materie de achiziții publice

Webinariile Wolters Kluwer România sunt organizate cu respectarea standardelor europene în domeniul e-learning și au ca suport metode și tehnici avansate de comunicare și predare; Lectorii dețin competență și experiență practică relevantă pentru formare profesională în domeniile vizate.

Vreau abonament
la Webinariile Wolters Kluwer România

Abonează-te la webinariile Wolters Kluwer România: ai acces la webinarul live direct în platforma legislativă Sintact.ro. Tot aici, vei regăsi și înregistrările webinariilor anterioare. Mai mult, îți poți crea folder pe desktopul personal doar cu webinariile.

De asemenea, beneficiezi de indexarea și căutarea disponibile în Sintact.ro, pentru a ajunge mai rapid la rezultatul dorit.

Nu ai cont Sintact.ro? Solicită demo gratuit aici »

Share this Post