Comisia europeană: pachet bancar care va facilita acordarea de împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană

alexandra.caras/ April 30, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, Coronavirus

Potrivit comunicatului Comisiei Europene din 28 aprilie 2020, Comisia a adoptat un pachet bancar care va facilita acordarea de împrumuturi bancare gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană.

Acesta are drept scop „de a garanta că băncile pot acorda în continuare împrumuturi pentru a sprijini economia și a contribui la atenuarea impactului economic semnificativ al coronavirusului. Pachetul include o comunicare interpretativă privind cadrele contabile și prudențiale ale UE, precum și soluții rapide pe termen scurt, prin modificarea normelor bancare ale UE.”


Au fost propuse modificări specifice ale normelor bancare

Cu această ocazie „Comisia a propus astăzi anumite modificări specifice pe termen scurt ale normelor prudențiale bancare ale UE (Regulamentul privind cerințele de capital), pentru a maximiza capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi și de a absorbi pierderile provocate de coronavirus.”

Sunt propuse măsuri temporare excepționale pentru a atenua impactul imediat al pandemiei de coronavirus, astfel:

  • prin adaptarea calendarului de aplicare a standardelor internaționale de contabilitate privind capitalul băncilor
  • prin tratarea mai favorabilă a garanțiilor publice acordate în timpul acestei crize
  • prin amânarea datei de aplicare a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier
  • prin modificarea modului de excludere a anumitor expuneri de la calculul indicatorului de levier


Comunicarea interpretativă

Comisia încurajează băncile și autoritățile de supraveghere să utilizeze flexibilitatea oferită de cadrele contabile și prudențiale ale UE:

  • propune, să se devanseze data de aplicare a mai multor măsuri deja convenite care vor stimula băncile să acorde finanțare salariaților, IMM-urilor și proiectelor de infrastructură.
  • subliniază domeniile în care băncile sunt invitate să acționeze în mod responsabil, de exemplu prin nedistribuirea dividendelor către acționari sau prin adoptarea unei abordări prudente în ceea ce privește plata remunerațiilor variabile.
  • reamintește modalitățile în care băncile pot ajuta întreprinderile și cetățenii prin intermediul serviciilor digitale, inclusiv în ceea ce privește plățile fără contact și digitale.

În anexele la comunicat, se poate consulta propunerea de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții.

Pentru textul integral, accesează comunicatul din 28 aprilie 2020

Share this Post