Clauza de preciput. Legat cuprins in conventia matrimoniala?


Autor(i): IONAS Diana‑Geanina
Editura: Universul Juridic 

Clauza de preciput este o modalitate legala noua, dar nu inovativa, prin care are loc o transmitere de bunuri comune catre sotul supravietuitor, transmisiune realizata, insa, cu titlu gratuit si pentru cauza de moarte. Ea ofera o garantie in sensul continuarii asigurarii unui confort patrimonial sotului care de-a lungul vietii a contribuit la dobandirea bunurilor comune ce fac obiectul clauzei.

Stipularea unei clauze de preciput impiedica aplicarea regulilor comune privitoare la devolutiunea mostenirii, in sensul ca, exercitarea dreptului la preciput, constand in preluarea gratuita a bunurilor preciputare inainte de partajul succesoral, are ca efect o crestere a drepturilor sotului supravietuitor in detrimentul celorlalti mostenitori, ale caror drepturi succesorale se vor diminua, ca o consecinta a reducerii masei succesorale.