Cadrul juridic societar. Repere nationale si europene – SUSANU Claudia Antoanela

alexandra.caras/ September 6, 2019/ Biblioteca Universul Juridic carti

Cadrul juridic societar. Repere nationale si europene 

Autor(i): SUSANU Claudia Antoanela

Editura: Universul Juridic 

Amplul proces de schimbari legislative impus de necesitatea armonizarii cu normele europene are drept axa importanta, in materia dreptului afacerilor europene, problematica juridica legata de constituirea, inregistrarea, conducerea și administrarea societaților.

Lucrarea realizeaza o ampla trecere in revista a principalelor elemente teoretice și aplicative privind societațile, abordand reperele juridico-financiare și comerciale – circumscrise temei – pe baza unei bibliografii romane și straine vaste.

Tema lucrarii este de o importanța aparte, propunandu-și studiul impactului modificarilor legislației asupra activitații societaților și, totodata, vizand identificarea anumitor parghii legislative noi care pot veni in sprijinul firmelor, pentru a asigura dezvoltarea adecvata a acestora.

Abordarea temei este structurata in doua mari parți: una de ordin istoric, care, in general, vizeaza problematica societaților pana la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, și alta consacrata tratarii aspectelor privind consecințele armonizarii legislației naționale cu normele dreptului european in materia societaților, efect al procesului integrarii europene.

Lucrarea cuprinde cele mai semnificative aspecte privitoare la fundamentele juridice ale constituirii societații, la noile orientari privind corelarea normelor pieței naționale cu principiile și cerințele pieței interne, consecințe ale manifestarii libertaților fundamentale pe piața interna, reușind sa fie sintetizate aspecte importante legate de procesul armonizarii legislației naționale in materia societaților, cu luarea in considerare a celor mai insemnate directive ale Uniunii Europene, dar și a schimbarilor majore pe care Codul civil din 2009 le-a adus in privința persoanei juridice.

Sistematizarea efectelor semnificative ale armonizarii legislației naționale in materia societaților cu normele europene, realizata cu metoda și aplecare spre detaliu, fiind folosite concepte actuale și introduse noi unghiuri de observație, este mai mult decat utila atat practicienilor dreptului afacerilor – național și european –, cat și celor implicați activ in invațamantul superior juridic.

Share this Post