Autonomia de vointa – fundament sau sinonim al libertatii contractuale?

 

Autor(i): POPA Sorana
Editura: Universul Juridic 

Lucrarea doamnei Sorana Popa, intitulata „Autonomia de vointa – fundament sau sinonim al libertatii contractuale?”, abordeaza o tema mereu actuala si de un real interes in dreptul privat. Desi domeniul analizat s-a bucurat, un timp indelungat de o anumita stabilitate, au existat si modificari legislative substantiale, avand aplicabilitate generala in dreptul privat, printre care o insemnatate speciala are, la noi, adoptarea conceptiei moniste asupra dreptului privat prin consacrarea expresa a noii realitati in noul Cod civil, alaturi de afirmarea consecventa a principiului libertatii contractuale. Intrucat cuprinde inclusiv aspecte de drept procesual, iar nu numai de drept material, de remarcat este caracterul de noutate al lucrarii conferit si prin raportarea la dispozitiile noului Cod de procedura civila. Acest eveniment legislativ – adoptarea noilor coduri – ofera autoarei posibilitatea unei analize comparative, cu sublinierea elementelor de noutate, dincolo de adaptarile terminologice si de legiferarea solutiilor doctrinare.

 

Conform jurisprudentei stabilite de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, instantele nationale sunt obligate sa interpreteze dreptul national in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, datorita prioritatii acestuia din urma, astfel incat prezenta lucrare este o carte ce trebuie sa se afle in biblioteca fiecarui practician.

Faptul ca lucrarea priveste un subiect care, prin aparitia Codului civil actual, a suferit modificari, fara ca lucrari teoretice si practica judecatoreasca sa fi avut timpul necesar sa abordeze in profunzime cercetarea lor, reprezinta, neindoielnic, un avantaj pe care autoarea a stiut sa-l valorifice pe deplin.

 

Analiza problemelor abordate ingaduie autoarei concluzii interesante si contributii autentic-originale de natura sa ofere o imagine asupra dimensiunilor impresionante ale cercetarii efectuate, ca si asupra efortului neobisnuit al autoarei pentru a duce la bun sfarsit cercetarea intreprinsa. Este, desigur, o cercetare incununata de succes, cu o valoare teoretica si practica de netagaduit.

 

Prof. univ. dr. Marilena Uliescu