Art. 9: Interpretarea legii

Alexandra.caras/ January 22, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile
Art. 9: Interpretarea legii


(1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială.
(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.
(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecăţii.

Share this Post