Art. 834: Menţinerea plasamentelor anterioare

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării
SECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigure
Art. 834: Menţinerea plasamentelor anterioare

(1) Administratorul va putea menţine plasamentele existente la data preluării funcţiei chiar dacă acestea nu sunt considerate sigure.
(2) Administratorul va putea, totodată, să deţină valori mobiliare care le înlocuiesc pe cele deţinute anterior ca urmare a reorganizării, lichidării sau fuziunii persoanei juridice emitente.

Share this Post