Art. 82: Dreptul la nume

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL III: Identificarea persoanei fizice
SECŢIUNEA 1: Numele

Art. 82: Dreptul la nume

Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.

Share this Post