Art. 62: Interzicerea practicii eugenice

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
SECŢIUNEA 2: Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice

Art. 62: Interzicerea practicii eugenice

(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane.
(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecţiei persoanelor.

Share this Post