Art. 59: Atributele de identificare

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL II: Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune

Art. 59: Atributele de identificare

Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobândite în condiţiile legii.

Share this Post