Art. 53: Prezumţie

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECŢIUNEA 3: Declararea judecătorească a morţii

Art. 53: Prezumţie

Cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.

Share this Post