Art. 413: Domeniul de aplicare

Alexandra.caras/ March 8, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Rudenia
CAPITOLUL II: Filiaţia
SECŢIUNEA 1: Stabilirea filiaţiei
SUBSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 413: Domeniul de aplicare

Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cercetată.

Share this Post