Art. 41 Codul Muncii

Alexandra.caras/ January 14, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL II: Contractul individual de muncă
CAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncă
Art. 41

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Share this Post