Art. 39: Situaţia minorului căsătorit

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice

SECŢIUNEA 2: Capacitatea de exerciţiu

Art. 39:
Situaţia minorului căsătorit

(1) Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu.
(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exerciţiu.

Share this Post