Art. 38: Începutul capacităţii de exerciţiu

Alexandra.caras/ January 23, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL II: Persoana fizică
CAPITOLUL I: Capacitatea civilă a persoanei fizice 

SECŢIUNEA 2:  Capacitatea de exerciţiu

Art. 38: Începutul capacităţii de exerciţiu

(1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră.
(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.

Share this Post